Keho

Dopamiini

”Dopamiini on yksi hermojärjestelmämme tunnetuimmista aivojen välittäjäaineista. Se tunnetaan mielihyvän välittäjäaineena. Sen päätehtävänä on aktivoida aivojen palkitsemiskierrot, mutta sillä on myös muita vähemmän tunnettuja tehtäviä. Dopamiini toimii sekä aktivoidakseen että rajoittaakseen aivojen aktiivisuutta riippuen siitä, missä sitä vapautuu.” (Mielenihmeet.fi, 2018)

 

Dopamiinin muita tehtäviä ja vaikutuksia:

 • On vastuussa motivaatiosta
 • Dopamiini (ja serotoniini) auttaa muistamisessa ja oppimisessa
 • Lisää huomiota ja keskittymistä
 • Tekee sosiaalisemmaksi ja ulospäinkääntyneemmäksi
 • On tärkeä rakkaudelle (auttaa muodostamaan romanttisia suhteita)
 • Dopamiini (ja oksitsosiini) auttaa muodostamaan äidin käyttäytymistä
 • Voi laskea tulehdusta
 • Dopamiinireseptorit vaikuttavat nukkumisrytmiin
 • Auttaa lisäämään luun voimaa
 • Lisää luovuutta
 • Nopeuttaa sisäistä kelloamme
 • Auttaa liikkumista
 • Normaalit dopamiinitasot auttavat estämään Parkinsonin taudin
 • Voi estää likinäköisyyttä
 • Stimuloi seksuaalista halua

(Joe Cohen, 2018)

 

Turun yliopiston tutkumuksessa huomattiin, että lihavuus on yhteydessä aivojen mielihyvää säätelevän opioidivälittäjäainejärjestelmän madaltuneeseen toimintaan ja näin ollen opioidijärjestelmän toiminnan muutosten vuoksi liikalihavat henkilöt eivät mahdollisesti koe normaalisti nautintoa syömisestään. (Erja Hyytiläinen, 2015) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ylipainoinen ihminen syö todennäköisemmin enemmän ruokaa saadakseen saman tyydytyksen kuin normaalipainoinen ihminen. Ja jos ylipainoinen ihminen hakee muutenkin henkisiin haasteisiinsa helpostusta syömällä tulee hän syömään useiammin ja joka kerta suhteessa enemmän.

 

Lähdeluettelo

Mielenihmeet.fi, 2018:

https://mielenihmeet.fi/mita-dopamiini-on-ja-mita-se-tekee/

Joe Cohen, 2018:

https://www.selfhacked.com/blog/dopamine/

Erja Hyytiäinen, 2015:

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/lihavuusleikkaus-muuttaa-sokeritasapainoa-jo-ennen-laihtumista.aspx

Vastaa